Polityka Prywatności

§ Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Sklep przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. (zwanym dalej: RODO)

2. Administratorem danych jest prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa „AKSA” (zwaną dalej „Sklepem”), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:815-129-43-57, REGON 690524556.

3. Sklep przetwarza dane Klientów w celu utrzymania konta założonego w Sklepie, realizacji złożonych zamówień, wykonania zawartej umowy sprzedaży a także w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych w formie newsletter (o ile Sklep uruchomi taką usługę a Klient wyrazi na nią zgodę podczas zakładania Konta).

4. Sklep korzysta z udostępnionych przez Klienta informacji w celu realizacji jego Zamówień oraz zapewnienia Klientowi dostępu do usług i informacji oferowanych w Sklepie.  W szczególności dane Klienta  przetwarzane są:

a) w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej ecarol.pl m.in obsługi i realizacji złożonych zamówień, realizacji płatności poprzez platformę Przelewy24 lub inne platformy tego typu,  realizacji wysyłki zakupionych towarów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy wypełniając nasz formularz rejestracyjny Klient poda dane, których podanie nie było obowiązkowe, podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową m.in. w celu przesyłania korespondencji, zabezpieczenia danych dotyczących transakcji takich jak historia zamówień, korespondencja i płatności oraz w celu ewentualnego zwrotu należności (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO);

c) w celu obsługi programów lojalnościowych (dotyczy Klientów, którzy przystąpiły do programu lojalnościowego)(zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO);

d) w celu dokonywania analiz i sporządzania statystyk co jest uzasadnione art. 6. ust 1 lit f RODO;

e) w celu badania satysfakcji klienta w związku z podnoszeniem jakości obsługi i zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Sklepu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f);

f) w celu realizacji obowiązków nałożonych przez prawo w szczególności podatkowych i księgowych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit c RODO).

5. Dane Klientów mogą zostać przekazane podwykonawcom w celu realizacji zawartej umowy w szczególności zostaną przekazane osobom trzecim w celu dostarczenia zamówienia, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi Klienta.

6. Sklep przetwarza informacje dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Sklepu. Klient musi jedynie przekazać Sklepowi lub platformie pośredniczącej w płatnościach rzetelną i niewprowadzającą w błąd informację oraz informować Sklep na bieżąco o zmianach.

7. Sklep jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Klienta w celu przeprowadzania badań opinii i badań rynku. Dane Klienta są anonimowe i wykorzystywane jedynie do celów statystycznych przez Firmę Handlową „AKSA”. Klient może z tego zrezygnować w dowolnym momencie. Wszelkie odpowiedzi w ankietach i sondażach opinii, o wypełnienie których może Klienta poprosić Sklep, nie będą przekazywane osobom trzecim. Podanie adresu e-mailowego jest konieczne jedynie wówczas, gdy Klient chce brać udział w konkursach.

8. Sklep może wykorzystywać dane Klientów Sklepu – po ich anonimizacji - do różnych celów, w tym ustalenia ogólnej lokalizacji Klientów i korzystania przez nich z określonych elementów Sklepu. Sklep może w ten sam sposób wykorzystywać dane dotyczące korzystania przez Klientów z linków znajdujących się w e-mailach do osób, które zarejestrowały się w celu ich otrzymywania. Sklep może przekazywać anonimowe dane osobom trzecim. Jednakże zidentyfikowanie Klienta na podstawie tych anonimowych danych nie jest możliwe.

9. W każdym konkursie Sklep wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców oraz reklamowania oferty Sklepu. Więcej informacji Klient znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.

10. Sklep może przekazać adres mailowy Klienta oraz informację na temat zakupionych towarów współpracującym ze Sklepem podmiotom prowadzącym rankingi, porównywarki cenowe, zbierającym opinie klientów takim jak np. Ceneo.pl sp. z o.o. w celu przesłania ankiety, w której klient będzie miał możliwość oceny i wyrażenia opinii na temat Sklepu. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.

11. Dane Klienta przechowywane są przez cały okres posiadania konta w Sklepie. W przypadku usunięcia konta lub dokonania zakupów bez rejestracji dane przechowywane są w celu dochodzenia  roszczeń związanych z zawartą umową do czasu przedawnienia lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany na podstawie w/w przepisów.

12. Klient może odwiedzić Sklep i przeglądać jego ofertę bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania ofert Sklepu Klient pozostaje anonimowy, nie można go zidentyfikować aż do momentu, kiedy założy w Sklepie Konta i się w nim zaloguje za pomocą adresu e-mail i hasła.

13. Sklep jest upoważniony do gromadzenia następujących danych: imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych czy też dane konta bankowego.

14. Rzeczywiste dane dotyczące Zamówienia Klienta mogą być przez Sklep przechowywane, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą być bezpośrednio przez Sklep odzyskiwane. Klient może jednak uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Konto w Sklepie, na którym może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień (wykonanych i niewykonanych, w realizacji) oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi, danymi konta bankowego. Klient jest zobowiązany się do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z winy Sklepu.

15. W przypadku sprzedaży działalności Sklepu bądź jej części, Sklep może przenieść swoje bazy danych zawierające dane osobowe Klienta. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Sklep nie będzie sprzedawać ani ujawniać danych osobowych Klientów osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy sklep jest do tego prawnie zobowiązany.

16. Strona Sklepu może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treść przez nie publikowaną, ani za żadną osobę trzecią, której przekazujemy dane Klienta zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

17. Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji Klienta, Sklep dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Gromadząc dane za pośrednictwem Sklepu, Sklep przechowuje dane osobowe Klienta na bezpiecznym serwerze. Na swoich serwerach Sklep używa zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące płatności w formie elektronicznej, Sklep używa szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Sklep nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, jednak hakerom bardzo utrudni to odszyfrowanie danych Klienta. Sklep odradza Klientom wysyłanie pełnych danych karty kredytowej lub debetowej w niezaszyfrowanej komunikacji elektronicznej. Sklep posiada fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji klienta. Klient jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła i swojego komputera przed nieupoważnionym dostępem.

18. Klient, ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które Sklep posiada lub przetwarza. Klient ma prawo zażądać od Sklepu bezpłatnego poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących swoich danych. Na każdym etapie Klient ma również prawo żądać usunięcia swoich danych z zastrzeżeniem, iż żądanie to dotyczy danych, które nie są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy Sklep przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta.

19. Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Klient, którego dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi.

20. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klienta ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

21. Wszelkie pytania, żądania lub wątpliwości dotyczące regulaminu oraz wykorzystania danych osobowych Klient może zgłaszać kontaktując się ze Sklepem przez e-mail na adres biuro@ecarol.pl lub listownie na adres Firma Handlowa „AKSA” Drogeria Carol, ul. Paderewskiego 2; 37-100 Łańcut.